O organkoj proizvodnji se mnogo priča, a u poslednje vreme se i deluje. To je proizvodnja koja se provodi po strogo definisanim pravilima, bez primene hemikalija, sa vrlo specifičnim i strogim zahtevima. To je sve jako dobro i svako bi od nas želeo da koristi produkte organske proizvodnje. Problem je u tome što je rezultat ove proizvodnje često značajno manji prinos, a potrebna su veća ulaganja. Stoga je i cene veća, a u mnogim slučajevima i višestruko. Tržište za ove proizvode širi se u razvijenim zemljama u kojima veliki deo stanovništva može da priušti da za ishranu plati i vešestruko više. Kompromis između organske i konvencionalne proizvodnje je proizvodnja u kojoj se primenjuju uobičajena zaštitna sredstva, mineralna hraniva i drugo, ali pod kontrolom, u skladu sa savremenim saznanjima o količinama, načinu primene i uz korišćenje tačno definisanih hemikalija, za koje je utvrđeno da nemaju posledica po ljudsko zdravlje.

Takva proizvodnja pomiinje se pod nazivom Dobra poljoprivredna praksa, ili proizvodnja sa integrisanom kontrolom (Kontroliert Integrierte Anbau, Controled Integrated Cultivation). Specifičnosti ovakve proizvodnje dogovaraju se između proizvođača i kupca. Sprovođenje mera se prati i dokumentuje, a obavezno se sprovodi i kontrola – auditing. Onaj ko je uhvaćen u prevari više ne učestvuje u takvoj proizvodnji, jer je jedan od najvažnijih preduslova stvaranje poverenja i uvažavanja između proizvođača i kupca. Kupac, najčešće prerađivač ili veleprodaja nadalje sirovinu prerađuje definisanim i poznatim postupkom, a o načinu proizvodnje, primenjenim merama zdravstvene bezbednosti i ostvarenja kvaliteta, obaveštava krajnjeg kupca o osobinama proizvoda. Tako se kreira zapravo poverenje u celom lancu «od njive do trpeze» i doprinosi opštem boljitku. Kao što se vidi, za razliko od konvencionalne proizvodnje, ovde su preduzeta dostignuća i saznanja u proizvodnji zdravstveno bezbedne i kvalitetne hrane, a uz to su sve mere koje su preduzete, kao i merenja koja su sprovedena, dokumentovana

Primena dokumentovane proizvodnje posebno je zanimljiva i svrsishodna u oblasti proizvodnje lekovitog i aromatičnog bilja. O tome je pisano u domaćoj stručnoj literaturi i sugerisano da se u ovu oblast uđe. Sada to nije više teorija već praksa. Zahtevni kupci iz Evropske unije ne žele više robu proizvedenu na konvencionalan način, kada se ne zna ni poreklo semena i sadnica, niti koje su mere zaštite bilja preduzete, koliko je upotrebljeno mineralnog hraniva, kako je roba sušena, itd. Na osnovu zahteva kupca sprovodi se KIA. Koriste se samo u EU dozvoljena zaštitna sredstva i to samo ukoliko je primena neophodna, zbog uočavanja biljnih bolesti ili korova. Ograničene su količine koje se primenjuju i tačno je definisan postupak. O ostacima biocida strogo se vodi računa. Količina se kontroliše kod domaćih akreditovanih institucija i u laboratorijama kupca. Nema nikakve mogućnosti da se proda, ili da do kupca dođe ono što je van unapred definisanih zahteva u pogledu kvaliteta i zdravstvene bezbednosti

Kompanija Makval obučava i kontroliše sve kooperante. Agronom zaštite redovno kontroliše sve mere zaštite i proverava kako se u praksi sprovodi. Redovno se identifikuju sve bolesti i štetočine i konsultuje kooperant iz inostranstva koje mere smeju da se primene. Kontrola iz inostranstva sprovodi se tri puta u toku godine. Kupac je definisao celokupnu dokumentaciju koja se sprovodi.Pored toga, sprovode se i druge mere koje propisuje kupac. Na primer, ni jedna vreća sa prerađenim materijalom, koji se skladišti do trenutka isporuke, ne sme da bude naslonjena na zid, i ne smeju biti direktno na podu, već postavljena na palete. Tako se sprečava ovlaživanje i eventualno zagađenje mikroorganizmima koji se nalaze u vlazi. Pre svake sezone se obavezno prostorije u kojima se obavlja skladištenje okreče, te se tako na najbezbednji način i bez primene hemije otklanja opasnost od infekcije. Obavezno se provode mere zaštite protiv glodara i ptica.

 

 

 

 

 

PROIZVODNJA I PRERADA, LEKOVITOG, ZAČINSKOG I AROMATIČNOG BILJA